Boiles Benzar Mix Turbo, 800g, 20mm (Aroma: Usturoi)