Turbo Soft Pellet XL Benzar Mix (Aroma: Tutti-Frutti)